شعری از علیرضاحسینی

*

آن زن

كه در كوهستان‌های آریاگرته

مرا روی سنگ زایید

بر دیوار غار تنهایی‌ام

خورشیدی را نقاشی كرد

كه هنوز

آفتابگردان‌های مرا می‌گرداند.

                                 (انتخاب شده از مجموعه‌ی شكست روایت)