هایكو          شعر ژاپنی

 

به هنگامِ وداع

بگذار كه با آب دوست باشم،

هم‌چون ماه.

                                

(ماساهیده)

 (ترجمه‌ی احمد شاملو)