گئجه لر

 قوشلار

 قانادلارین اونودوللار

 من  اللریمی...

 قوشلار یازیللار

 من

     ائوچیرام.

 

 ترجمه:

 شب ها

 پرنده ها

 بال هاشان را فراموش می کنند

 من دست هایم را...

 پرنده ها می نویسند

 من

     پرواز می کنم.