این روزهای سخت...         

                        صمد تیمورلو زیر تیغ جراحی

 

صمد تیمورلو برای دومین بار در دوسه ماه اخیر جراحی شد. صمد که از ناحیه ی کلیه دچار بیماری شده است اخیرا تحت عمل جراحی قرار گرفت اما پس از چندی مجدادا نیاز به جراحی پیدا کرد اما این بار بسیار جدی تر. یکی از کلیه های صمد تیمورلو در مرکز جراحی سهند کاملا تخلیه شد. حال وی رو به بهبود بود و در منزل به سر می برد  که ناگهان با مشکل تنفسی و حمله ی قلبی مواجه شد. در ساعات آغازین پنجشنبه در حدود ساعت یک وی به بیمارستان فیروزگر انتقال یافت وهم اکنون در بخش مراقبت های ویژه(سی سی یو) تحت مراقبت ودرمان قرار دارد.

دکتر رنجبر پزشک جراح صمد تیمورلو با دقتی خاص پیگیر مراحل درمان وی می باشد. همچنین مجید تیموری و اکرم فردی نیز از نزدیک مراحل درمان را پیگیری می کنند.

صمد تیمورلو شاعر مجموعه شعرهای بیرون تعریف نشده است، از کلاغ سفید به کلاغ سیاه، به نام کسی که در تاریکی ست، قله ات آنجا نیست و خروس مرده برمی خیزد می باشد.  

  برای صمد تیمورلو که نزدیک ترین دوست من است آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.

 

  یکی از شعر های چاپ نشده ی صمد تیمورلو

 

  نبودی

  نوشتم ات

  به وجود آمدی

  علاقه مند به تو شدم

  غیب ات زد

  گفتم چیزی بنویسم از دلتنگی هایم.