نقد و بررسی مجموعه شعر

روزنامه صبح

اثر طیبه تیموری

پنجشنبه بیست و پنجم آبان

ساعت 16

کارگاه شعر فرهنگسرای عطار

کارگاه شعر فرهنگسرای عطار پنجشنبه ی هر هفته ساعت 16 برگزار می شود